Privacy Policy

Privacy verklaring
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze
heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Bockbouw service
Website: www.bockbouw.nl
Inschrijfnummer KvK: 30173789
BTW-nummer: NL002006367B96
2. E-mailadres
Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke
producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De
mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw
gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde
voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten
overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie
wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
4. Telefoonnummer
Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u
opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de
mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.
5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van
randapparatuur of anderszins) indien:
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en
vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de
doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere
organisaties
7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologie√ęn die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
8. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van
hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of
verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te
verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.
9. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
Op het volgende e-mailadres: info@bockbouw.nl